Spring til hovedindhold

Uppskot

Føroya Politi

Tíðindi

19. januar 2024 13:51

Administrationschef til Færøernes Politi

Rigspolitiet søger en administrationschef til Færøernes Politi

Vil du bidrage til at skabe et trygt og sikkert samfund med borgeren i centrum, og vil du stå i spidsen for drift og udvikling af en statslig myndighed, så har du nu en unik mulighed for at blive administrationschef i Færøernes Politi.

Som administrationschef har du det overordnede ansvar for at understøtte politiets og anklagemyndighedens kerneopgaver i forhold til HR, Økonomi, Controlling, Logistik, Kommunikation og ledelsesbetjening. Du refererer til politidirektøren og indgår sammen med chefpolitiinspektøren og chefanklageren i politikredsens øverste ledelse.

Som den overordnet ansvarlige for understøttelse af politiets og anklagemyndighedens kerneopgaver skal du i et tæt og løbende samarbejde mellem de administrative funktioner og politi- og anklagersøjlen i kredsen bidrage til at sikre de bygningsmæssige, logistiske og arbejdsmiljømæssige forudsætninger for en attraktiv arbejdsplads, der skaber rammerne for trivsel og resultatskabelse.

Administrationschefen har det overordnede ansvar for, at politikredsen drives på et solidt økonomisk og personalemæssigt fundament. Derudover har du blik for politikredsens ansvar som en del af det samlede politi og anklagemyndighed, så politikredsen er en aktiv medspiller i bl.a. politiets koncernledelse, ligesom du bidrager til den løbende udvikling af politikredsens opgavevaretagelse. I den forbindelse vil du blandt andet være med til at sikre politikredsens implementering af nye politiske initiativer og en ny ledelses- og styringsmodel, der er en del af den aktuelle flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden.

Du vil skulle navigere i en spændende politisk verden, hvor vi både implementerer det danske og det færøske politiske niveaus initiativer.

Sammen med de øvrige medlemmer af den øverste ledelse sørger du for at sætte retning for kredsens prioriteter samt at have et solidt løbende overblik over alle væsentlige driftsforhold, herunder at politikredsens faglige og økonomiske mål indfries, koordineres og afrapporteres. Færøernes Politi har som sin væsentligste prioritet at sikre en sund straffesagsbeholdning og imødekommende service med fokus på kvalitet og effektivitet, så borgerne får en god oplevelse i mødet med Færøernes Politi. Du vil sammen med den øvrige øverste ledelse skulle bidrage til at sikre, at kredsen kommer i mål.

Der er generelt et stort politisk og pressemæssigt fokus på politiets opgaveløsning, prioritering og adfærd. Forståelse for politiske processer og prioriteringer er derfor afgørende for den gode resultatskabelse. Du skal være indstillet på at kommunikere åbent om vores aktiviteter, og du skal være en tydelig og troværdig kommunikator, både internt og eksternt.

Du indgår i et tæt samarbejde med bl.a. Rigspolitiet og Rigsadvokaten, og du har under politidirektørens ledelse en central kommunikativ rolle i forhold til politikredsens mange eksterne interessenter og samarbejdsparter.

Med blik for hele organisationen skal du omsætte de strategiske prioriteringer til meningsfulde mål for de enheder, du har ansvaret for. I Færøernes Politi er effektiv drift, faglige resultater, høj borgertilfredshed og medarbejdertrivsel centrale pejlemærker. Vi har og ønsker at videreudvikle en arbejdskultur, der er præget af tværfagligt samarbejde og stor handlekraft. Vi er en dynamisk organisation, som løbende gennemgår forandringer og lægger vægt på høje faglige og etiske standarder.

Færøernes Politi betjener Færøernes befolkning, der udgør ca. 55.000 borgere fordelt på 17 beboede øer. Vi er ca. 170 medarbejdere, hvoraf cirka 110 er polititjenestemænd. Staben har ca. 40 medarbejdere. Politikredsens hovedstation ligger i Tórshavn. Der er derudover politistationer i Klaksvík og Tvøroyri samt en politivagt i lufthavnen på Vågø.

Færøernes Politi varetager fortsat en række borgerrettede opgaver som fx pasudstedelse, ekspedition af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse, ekspedition af visumansøgninger etc. Disse opgaver er forankrede i den administrative søjle.

 

Kvalifikationer:

Du har som udgangspunkt ledelseserfaring fra større - gerne offentlige - institutioner og en relevant videregående uddannelse, fx cand. jur., cand.polit., cand.scient.pol. eller en politimæssig baggrund samt relevant lederuddannelse kombineret med praktisk erfaring med tilsvarende arbejdsopgaver. Desuden er indblik i og forståelse for politiets og anklagemyndighedens arbejdsområde en fordel, men ikke et krav.

Du er vant til at lede gennem ledere, og med din faglighed, gennemslagskraft og personlige integritet er du en synlig og tillidsvækkende leder, der kan sikre både drift, udvikling og innovation på dine ansvarsområder. Du er en dygtig, udviklings- og resultatorienteret leder med en analytisk tilgang, økonomisk forståelse og et veludviklet strategisk udsyn, der gør dig i stand til at sætte en klar strategisk retning og efterfølgende sikre handling, ligesom du er i stand til at identificere fremtidige udfordringer.

Du har en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen, du har fokus på effekten af det, du gør, og du tør tage de ledelses- og personalemæssige beslutninger, der er nødvendige. Du har fokus på at udvikle og fastholde en god og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne udvikles og trives. Din organisatoriske indsigt og forretningsforståelse gør, at du agerer ubesværet i en kompleks og politisk styret organisation. Med dine stærke samarbejdsevner og naturlige flair for at kommunikere og gå i dialog lykkes du med at opbygge gode samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt og på tværs af organisationens niveauer.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen forventes at være på åremålsvilkår.

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår som chefkonsulent med personaleledelse i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikerne i staten mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i Staten mellem Finansministeriet og HK/Stat samt OAO-S-fællesoverenskomst. Alternativt bliver du ansat på anden relevant overenskomst.

Afhængig af den relevante overenskomst, ydes der et færøtillæg.

Såfremt du i forvejen er ansat som tjenestemand, kan du bevare din tjenestemandsansættelse. For tjenestemænd stiles ansøgningen til Kongen.

Dit arbejdssted bliver Politistationen i Tórshavn, Húsagøta 3, Tórshavn.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt til klassificeringen Yderst Hemmelig, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Der kan, i det omfang der måtte være brug herfor, stilles en lejebolig til rådighed på de til enhver tid gældende vilkår for statens lejeboliger.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til politidirektør Michael Boolsen på telefon +298 22 50 80.

 

Ansøgningen:

Stillingen søges på politi.dk.

Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 15. februar 2024.

Samtaler forventes afholdt i uge 8.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb, skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke videregives. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udleveringen.

Samband við politiið:

Teldupostur: politi@politi.fo

Telefon:114

21. juni 2024

Føroya Politi

Fongsul í hálvt triðja ár fyri kynslig brotsverk á internetinum

Ein maður í 50'unum varð fyrradagin dømdur 2 ½ ára treytaleysa fongsulsrevsging fyri kynslig brotsverk móti børnum framd á internetinum.

18. juni 2024

Føroya Politi

Mál um kynslig brotsverk á internetinum

Føroya Rættur viðger í morgin eitt mál um kynslig brotsverk móti børnum framt á internetinum

12. juni 2024

Føroya Politi

19 ára gamal maður dømdur fyri óviljað manndráp

Ein 19 ára gamal maður er í einum dómsmansrætti í Føroya Rætti í dag dømdur 1 ár og 4 mánaða fongsulsrevsing fyri óviljað manndráp í sambandi við rúsevniskoyring.